top of page

BIOGRÀFICA

En aquest apartat, Biographica, apareixen curtes biografies de diversos naturalistes, científics, geògrafs, historiadors o viatgers que apareixen als meus treballs i pels quals sento una gran admiració; sense la seva aportació, jo no hauria escrit res.

La majoria d'aquests personatges van ser molt reconeguts al seu moment, es tractava d'autors de gran vàlua i savis per extensió. En el cas dels més antics, les seves opinions i observacions, d'innegable erudició, van ser mantingudes amb fervor i indiscutiblement durant segles. Actualment, en molts casos, romanen en un discret i injust oblit i ha estat per mi un honor rescatar-los i admirar la seva obra.

El sentit d'aquestes biografies s'entén bé si llegim el fragment que Jean-Louis-Marc Alibert, un dels fundadors de la dermatologia francesa, va escriure a la introducció de la seva obra Dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes, publicada el 1807: “ No dubto que els que vinguin després de mi, afegeixin algun dia als fets que he reunit, com jo mateix he afegit als que vaig trobar recollits a les obres dels meus antecessors. Les ciències no es completen més que pels treballs reunits dels observadors que se succeeixen en la durada dels segles, i no és donat a un home només aprofundir enterament un punt qualsevol dels coneixements humans”.

 

Una part important d'aquestes biografies correspon a les que apareixen a la meva obra Pasión por los insectos. Ilustradoras, aventureras y entomólogas. Es tracta de cinquanta-una biografies d'extensió variable dedicades a dones fantàstiques que es van dedicar a l'estudi dels insectes. Ho van fer des de perspectives diverses i en uns temps difícils que no fomentaven la creativitat del gènere femení, sinó tot al contrari. La relació de dones biografiades, ordenades per data de naixement, es troba al següent link:

V

Y

Z

bottom of page