top of page

BIBLIOGRAFIA

AAVV. Paradoxògrafs grecs. Rareses i meravelles (1996)

Agatàrquides de Cnide. Sobre el mar Eritreu (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga” ia “Geographi Grecos Minores”)

 

Agathàmer. Geographia (a “Geographi Grecos Minores”)

 

Amià Marcel·lí. Històries

Apià. Història Romana

 

Apol·loni de Rodes. Les Argonàutiques

 

Aristòtil. Història dels animals

 

Arrià de Nicomèdia. Anàbasi d'Alexandre el Gran

 

Arrià de Nicomèdia. Periple del Ponto Euxino (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga” ia “Geographi Grecos Minores”)

 

Arrià de Nicomèdia. Indica (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga” ia “Geographi Grecos Minores”)

 

Artemidor d'Èfes. Geografia (a Estrabó)

 

Vaig veure. Descripció de l'orbe terrestre

 

Vaig veure. Paraphrasis (a “Geographi Grecos Minores”)

 

 

 

 

 

 

Berkelius, Abrahamus. Genuïna Stephani Byzantini d'urbibus et populis Fragmenta (1674)

 

 

Bohum, Edm. A Geographical Dictionary Representing the Present and Ancient Names (1688)

 

 


 

 

 

 

Claudii Ptolemaei. Geografia  (T. I-II) (Nobbe, 1843)

 

Claudi Tolomeu. La Geografia (Gier. Ruscelli, 1574)

 

Claudi Tolomeu. Geografia (Giovanni Antonio Magini, 1598)

 

 

 

Claudi Elià. Història dels animals

 

Claudi Rutili Numanci. Geògrafs llatins menors

 

 

 

Ctèsies de Cnide. Sobre l'Índia  (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga”)

 

 

 

 

Dicearc. Periegesi (a “Geographi Grecos Minores”)

 

Diodor de Sicília. Biblioteca Històrica

 

Dió Gairebé. Història Romana

 

Dionis d'Halicarnàs. Història Antiga de Roma

 

Dionysius Periegetes. Descripció de la Terra habitada (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga ia “Geographi Grecos Minores”)

 

 

 

 

Eratòstenes de Cirene (a l'obra d'Estrabón)

 

Eratòstenes de Cirene. Mitologia del firmament

 

Escil·lax de Carianda. Periplus (a “Geographi Grecos Minores”)

 

Estrabó. Geografia

 

 

 

 

Filatova, Lyudmila L. Ptolemy's West Africa Reconstructed

 

Flavi Josef. Guerra dels jueus

 

 

 

 

García Monreno, Lluís A. / Gomez Espelosin, Francisco Javier. Relats de viatges de la literatura grega antiga (2001)

 

 

 

 

 

Hanó. Periple (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga” ia “Geographi Grecos Minores”)

 

Herodià. Història de l'Imperi romà després de Marc Aureli

 

Herodot. Història

 

Hesíode. Treballs i dies

 

Hiparc de Nicea. Contra la geografia d'Eratòstenes (a Estrabó)

 

Homer. Ilíada

 

Homer. Odissea

 

 

 

 

Jenofont. Hel·lèniques

 

Jenofont. Ciropèdia

 

 

Juli Cèsar. Comentaris a la guerra civil

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Laurent, Peter Edmund. An Introduction to the Study of Ancient Geography (1830)

 

 

 

 

 

 

 

Marcià d'Heraclea. Periple de Menipo Pergameno (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga” ia “Geographi Grecos Minores”)

 

Marcià d'Heraclea. Periple del Mar exterior, oriental i occidental (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga ia “Geographi Grecos Minores”)

 

Marcus, L i Duesberg. Géographie ancienne des états berberesques (1842)

 

Mari de Tir. Correccions al mapa del món (a Ptolomeu)

 

 

McPhail, Cameron. Reconstructing Eratosthenes Map of the World (2011)

 

 

 

 

 

Nicèfor. Geographia (“Geographi Grecos Minores”)

 

 

 

 

Oliva, Narcís. Diccionari històric o Biografia universal (TI-XII) (1830-1836)

 

 

 

 

Parish, Elijah. Sacred Geography or Gazeteer of the Bible (1813)

 

Pausànies. Descripció de Grècia

 

Plini el Vell. Història Natural

 

 

Plutarc. Obres morals i de costums

 

Plutarc. Vides paral·leles

 

Polibi. Històries

 

Pomponi Mela. Corografia

 

 

Posidoni d'Apamea (a l'obra d'Estrabón)

 

Pseudo Calístenes. Vida i gestes d'Alexandre de Macedònia

 

Pseude Escílax. Periple (a “Relats de viatges de la literatura grega antiga”)

 

Pytheas de Massàlia. Sobre l'Oceà (a Plini i Estrabó)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soline. Col·lecció de fets memorables

 

Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt TI (Recensioni Meinekii, Augusti, 1849)

 

 

 

 

 

Talbert, Richard JA Barrington Atles of the Greek and Roman World (2003)

 

Tàcit. Anals

 

Tàcit. Històries

 

Tit Livi. Perioques

 

Tit Livi. Els orígens de Roma

 

Tucídides. Història de la Guerra

 

 

 

 

Valeri Màxim. Fets i dites memorables

 

 

 

 

Wells, Edward. An Historical Geography of the Old and New Testament (1820)

 

 

 

 

Zòsim. Nova Història

Adam, Alexander. A Summary of geography, both Ancient and Modern (1816) 

A

B

C

D

F

G

K

L

M

N

P

R

T

E

H

J

O

S

V

W

Bergier, Nicolas. Histoire dels grans chemins de l'Empire Romain. TI-II (1728-1736)
Claudius Ptolomaeus. Cosmographia (Arnold Buckinck, 1478)
Claudius Ptolomaeus. Cosmographia (Nicolaus Germanus, 1482)
Conder, Josiah. Dictionary of geography, Ancient and Modern (1834)
Gronovio, Abrahamo. Pomponii Melae De situ orbis libri III (1722)
Jolly, Joseph Romain. Atles de l'ancienne géographie universelle (1801)
La Martinière, Bruzen. El gran dictionnaire géographique i critique (TI-X)  (1737-1739)
MacBean, Alexander. A Dictionary of Ancient Geography (1773)
Maig, Robert. A view of Ancient Geography and Ancient History (1813)
Mentelle, L. Encyclopédie Méthodique de Géographie Ancienne. T. I-III (1787-1792)
Smith, William. Dictionary of Greek and Roman Geography. T. I-II (1854-1857)
Torrent, Mariano. Geografia Universal, TI-II (1827-1828)

Z

bottom of page