top of page

Els diaris i revistes de l'època van publicar nombrosos articles sobre els viatges d'Ida Pfeiffer i també algunes notícies referents a la seva vida o activitats quan tornava a Viena. La majoria d'articles provenen de mitjans austríacs i alemanys però també hi ha un bon nombre d'articles anglesos i nord-americans i en menor mesura francesos i holandesos.

Al següent enllaç es relacionen els 101 articles que han estat consultats per escriure l'obra sobre Pfeiffer i els seus link associats (si n'hi ha). Estan ordenats cronològicament i comprenen el període entre el 4 de gener de 1846 i el 30 d'abril de 1892:  

 

 

 

Ida Pfeiffer va escriure nombroses cartes al llarg dels seus viatges a familiars, amics, editors, periodistes i científics diversos. No obstant, només se'n conserven cinquanta-una de les que va escriure i cap de les cartes que hauria rebut com a resposta. Aquestes cartes conservades estan transcrites a l'obra de Gabriele Habinger, Ida Pfeiffer. Briefe einer Weltreisenden des 19. Jahrhunderts (Wien, 2008); i en aquest mateix treball està inclòs el text del manuscrit que Ida va escriure per fer la seva conferència sobre el viatge que va fer a Sumatra, Reise auf Sumatra zu den Canibalen .

 

A l'enllaç següent es relacionen totes les cartes conservades afegint el dia, mes i any en què van ser escrites, des d'on es van escriure i qui va ser el destinatari:

bottom of page